Slavko Ćuruvija fondacija osnovana je 2013. godine da bi čuvala vrednosti nezavisnog novinarstva u Srbiji. Inicijativa za osnivanje Fondacije potekla je od Jelene i Radeta Ćuruvije, ćerke i sina novinara i vlasnika „Dnevnog telegrafa“ i „Evropljanina“, koji je ubijen u Beogradu 11. aprila 1999. godine.

Slavko Ćuruvija fondacija pretežno je aktivna u tri oblasti – podrška lokalnim medijima, bezbednost novinara i podrška studentkinjama i studentima novinarstva i mladim novinarkama i novinarima.

Fondacija je pokrenula Školu digitalnog novinarstva iz uverenja da digitalno novinarstvo predstavlja ne samo nezaustavljivi globalni trend već i jedan od mogućih odgovora na sužavanje slobode medija i kritičkog javnog prostora u Srbiji. Projekat se realizuje u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju (NED).