Konkurs za upis u Školu digitalnog novinarstva je okončan, molimo vas posetite naš sajt u 2025. godini