Digitalno novinarstvo

 • Šta znači i kako izgleda biti digitalni novinar
 • Gde su mediji danas, ko ih konzumira i kako se tome prilagoditi
 • Multimedijalno novinarstvo: tekst, slika, video, post, tvit
 • Društvene mreže, izvor istinitih i lažnih vesti i nova platforma za komunikaciju
 • Napredna pretraga interneta
 • Data novinarstvo: Kako more podataka pretvoriti u važnu i jasnu sliku
 • Građansko novinarstvo: Kada je „običan čovek” brži od profesionalca i kako to iskoristiti
 • Bezbednost podataka i lica na internetu
 • Organizacija i održivost digitalnih medija

Istraživačko novinarstvo

 • Pritajeni novinar, skriveni političar: šta jeste, a šta nije istraživačko novinarstvo
 • Kako osmisliti istraživačku priču koju je moguće dokazati
 • Umetnost intervjua: Kako i političara navesti da progovori istinu
 • Tokovi novca i prikriveni vlasnici firmi: Pretraživanje dostupnih baza podataka
 • Kako da napišete nešto što ni sud neće moći da obori

Analitičko novinarstvo

 • Po čemu se izdvaja analitičko novinarstvo
 • Kako odrediti javni interes
 • Analitički način razmišljanja
 • Teorija haosa: Proces rada novinskog analitičara
 • Kako napisati analitički online tekst

Etika i standardi novinarstva

 • Sloboda izražavanja i informisanja: noseći principi i važni dokumenti
 • Šta je zaista naš posao: Načela profesije i prava i dužnosti novinara
 • Odgovornost medija za sadržaj
 • Samoregulacija i koregulacija medija: Ko je nadležan za šta, i koliko su u tome efikasni
 • Etički i profesionalni kodeksi

Trajanje i metodologija

Škola će trajati devet nedelja – od 23. marta do 2. juna 2024. godine. 

Najveći deo aktivnosti Škole biće organizovan na internetu, posredstvom online platforme za učenje i rad kako bi se polaznicima omogućilo kvalitetno učešće, bez obzira na to gde se nalaze, i u fleksibilnom vremenskom rasporedu koji će moći da prilagode drugim obavezama.

Tokom trajanja Škole planirane su i tri vikend-radionice na kojima je obavezno prisustvo svih polaznika/polaznica.

Preporučeno vreme za savladavanje gradiva i zadatke u online segmentu Škole jeste 20 sati nedeljno. Tokom celog trajanja Škole, fokus će biti na praktičnom radu polaznika.